2020 - 3. Dönem Staja Giriş ve SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kurslarımız 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü başlıyor.

Detay Bilgi

Yıl Sonuna Kadar KDV Oranı % 8’e ve % 1’e İndirilen Mal ve Hizmet Listesi

Detay Bilgi

Ücretsiz İzin Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı 17 Eylül 2020 tarihine uzatılmıştır.

Detay Bilgi

İşyeri Kiralarında Stopaj Kesintisi yıl sonuna kadar % 20’den % 10’a indirilmiştir.

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi bir ay daha (31 Ağustos 2020) uzatılmıştır

Detay Bilgi

VUK’nda İzaha Davet Müessesesinin detaylarını belirleyen 519 sıra nolu tebliğ yayınlanmıştır.

Detay Bilgi

7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detay Bilgi

Online Eğitim

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)

24 Temmuz Cuma Saat: 14:30

Detay Bilgi

Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem De Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir

Detay Bilgi

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı

Detay Bilgi

SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı

Detay Bilgi

07- 09 Ağustos 2020 tarihleri arasında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir

Detay Bilgi

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Detay Bilgi

Temmuz Ayı Beyan Bildirim ve Ödeme Listesi

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Süresinin Bir Ay Uzatılmasına İlişkin Muhtemel Sorular ve Cevapları

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği ile İşçi Çıkarma Yasağı 1 Ay Uzatılmıştır.

Detay Bilgi

VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Detay Bilgi

2020-1 Dönem SMMM Sınav Programı

Detay Bilgi

Türkiye’de Korona Salgınının Sektörlere Etkileri Raporu

Detay Bilgi

İşveren İşlemleriyle İlgili SGK Mevzuat Kitapçığı

Detay Bilgi

IESBA Etik Kurallar

Detay Bilgi

20 Haziran LGS ve 27-28 Haziran YKS'nin Yapılacağı Günler Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanacaktır.

Detay Bilgi

Berat Yükleme Takvimi

Detay Bilgi

2020-2 Dönem SMMM Sınav Duyurusu

Detay Bilgi

2020/1 Dönem YMM Sınavı Duyurusu

Detay Bilgi

2020/2 Dönem YMM Sınavı Duyurusu

Detay Bilgi

01 Temmuz 2020 İtibarıyla e-Uygulamalara Geçiş Zorunluluğu Bulunanlar Tablosu

Detay Bilgi

Haziran 2020 Beyan, Bildirim ve Yapılması Gerekenler Takvimi

Detay Bilgi

Meslek Mensuplarımıza Ücretsiz e-SMM Özel Entegratörlük Hizmeti

Detay Bilgi

Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru

Detay Bilgi

SGK’da Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Süresi 30/06/2020’ye uzatılmıştır.

Detay Bilgi

TÜRMOB e-DÖNÜŞÜM 6 Nolu online Semineri

Detay Bilgi

518 Sayılı VUK Genel Tebliği ile 65 Yaş Üstü veya Kronik Hastalığı Bulunan Meslek Mensupları ile Bunların Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi İmzaladıkları Müşterileri İçin Getirilen Mücbir Sebep Hali Devam Etmektedir.

Detay Bilgi

VUK 131 Nolu Sirküler ile e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

Detay Bilgi

2020/2.Dönem Staja Giriş Sınavına İlişkin Duyuru

Detay Bilgi

Güncel Mayıs Ayı Beyan ve Bildirim Tarihleri

Detay Bilgi

e-İmza Süreci Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca e-Smm Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden Başvuru Yapılabileceğine Dair GİB Duyurusu

Detay Bilgi

e-smm Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilirler.

Detay Bilgi

Uzayan Beyanname Verme Sürelerine ve E-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar

Detay Bilgi

Güncel 2020 Yılı TESMER Sınav Takvimi

Detay Bilgi

TÜRMOB e-Dönüşüm Asistan Uygulaması ve Uygulama Yönlendirme Kılavuzu ile TÜRMOB e-İmza Başvuruları

Detay Bilgi

İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile 23-24-25-26 Mayıs 2020 Tarihlerinde Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağından, Genelgenin 3-V Bendi İle SMMM Meslek Mensupları İle Yanlarında Çalışanlar Muaf Tutulmuşlardır.

Detay Bilgi

Uzayan Beyanname Verme Süreleri ve E-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar.

Detay Bilgi

İlimiz Genelinde Vatandaşlarımızın Sokağa MASKESİZ Çıkmamaları İkinci Bir Düzenlemeye Kadar Zorunlu Hale Getirilmiştir.

Detay Bilgi

SGK Bildirgesindeki Eksik Günler ile İŞKUR Sisteminde KÇÖ Olarak Ödeme Yapılan Günlerin Karşılaştırılması Hakkında Önemli Hatırlatma

Detay Bilgi

TÜRMOB e-Dönüşüm Asistan Uygulaması ve Uygulama Yönlendirme Kılavuzu

Detay Bilgi

Meslek Mensuplarımızın Yanında Çalışanlar İçin Düzenlenecek Belge

Detay Bilgi

65 Yaş Üstü ve Kronik Hastalığı Bulunan Meslek Mensupları Sokağa Çıkma Yasağındaki Muafiyet Dışında Tutulmuştur

Detay Bilgi

Mali Müşavir Meslektaşlarımız ve Yanlarında Çalışanlar 31 Mayıs Tarihine Kadar Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutulacaklardır.

Detay Bilgi

Son Şekliyle Mayıs Ayı Beyan ve Bildirim Tarihleri

Detay Bilgi

2020/1. Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Detay Bilgi

31 Mayıs Tarihinden Sonra 2018/Mart Ayı Ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamayacaktır

Detay Bilgi

Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları

Detay Bilgi

Mali Müşavir Vergi Mükellefinin Eli Ayağı, Kamu Otoritelerinin Gözü Kulağı, Ticari Hayatın Hafızası, Ülke Ekonomisinin Teminatıdır

Detay Bilgi

Ücretsiz İzinlerde Günlük 39,24 Tl Ücret Desteğinin Usul ve Esasları

Detay Bilgi

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi ile Basit Usul Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine kayıt süreleri uzatılmıştır.

Detay Bilgi

Korona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi Değerlendirmeler ve Öneriler Raporu

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Herşey ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlananlar İçin İlk Ay Bordro Hesaplama Aracı

Detay Bilgi

2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesi süresi 01 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır.

Detay Bilgi

7244 Sayılı Torba Kanun 17 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detay Bilgi

Sanayi Sicil Belgesinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması, Eğitim Videoları, Örneklerle Bordro Uygulamaları, TÜRMOB Sirküleri, Soru ve Cevaplar

Detay Bilgi

TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun Covid-19 Salgını Sürecinde Kullanım Esasları ile İlgili Duyuru

Detay Bilgi

TÜRMOB ile Halk Bankası arasındaki anlaşmayla Meslek Mensuplarımıza özel, nakit kredi kullanma imkanı sağlanmıştır

Detay Bilgi

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Alınan Mali Ve Ekonomik Tedbirlerle İlgili TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri (2020/95)

Detay Bilgi

Mücbir Sebep Kapsamına dahil edilmesi ile ilgili 2020/3 Seri No.lu

Uygulama İç Genelgesi ve TURMOB sirküleri

Detay Bilgi

Mücbir Sebep Sorgulama Ekranları

Detay Bilgi

65 Yaş ve Üstü Olan veya Kronik Rahatsızlığı Bulunan Meslek Mensuplarımızın Durumu

Detay Bilgi

ACIMIZ SONSUZ

Salgın sebebiyle hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz

Detay Bilgi

Meslek Mensuplarının Kriz Süresince KOBİ’lere Rehberlik Hizmeti Sunacakları 5 Kilit Hususla ilgili TURMOB yayını

Detay Bilgi

Pilot İller Dışında MUH-SGK Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

Detay Bilgi

Elektronik Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu

Detay Bilgi

Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Alınacak Nakit Kâr Payı Dağıtım Kararları

Detay Bilgi

Defter Beyan Sistemine (DBS) Yeni Menüler eklenerek kullanıma açılmıştır.

Detay Bilgi

SGK'ya Ödenecek Sigorta Primleri Ertelenmiştir

Detay Bilgi

TESMER Yönetim Kurulunun Korona Virüs Pandemisi Nedeniyle Alınan Tedbir Kararları

Detay Bilgi

2020 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi

Detay Bilgi

SGK Teşvikleri ve Teşvik Hesaplama Programı

Detay Bilgi
2020 - 3. Dönem Staja Giriş ve SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları
ESMMMO

2020 - 3. Dönem Staja Giriş ve SMMM Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursları

Online Eğitim Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)
TÜRMOB

Online Eğitim Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)

Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem De Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir
TÜRMOB

Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem De Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı
TÜRMOB

Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı

SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı
TÜRMOB

SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı

KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri
ESMMMO

KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı
TÜRMOB

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

Temmuz Ayı Beyan Bildirim ve Ödeme Listesi
ESMMMO

Temmuz Ayı Beyan Bildirim ve Ödeme Listesi

Etkinlikler Tüm Etkinlikler

Ak Parti İl Başkanlığının Odamızı Ziyareti
ESMMMO

Ak Parti İl Başkanlığının Odamızı Ziyareti

SMMM Oda Başkanlarımızın Odamızı Ziyareti
ESMMMO

SMMM Oda Başkanlarımızın Odamızı Ziyareti

Covid 19 Sonrası Yeni Ekonomi Konulu Web Seminerimiz
ESMMMO

Covid 19 Sonrası Yeni Ekonomi Konulu Web Seminerimiz

NİSAN AYI BORDRO UYGULAMALARI Eğitim Semineri Online
ESMMMO

NİSAN AYI BORDRO UYGULAMALARI Eğitim Semineri Online

2020/1 Dönem Online Staj Bilgilendirme Toplantısını Gerçekleştirdik
Staj Bilgilendirme

2020/1 Dönem Online Staj Bilgilendirme Toplantısını Gerçekleştirdik

Telekonferans Görüşmesi
ESMMMO

Telekonferans Görüşmesi

Danışma Meclisi 12. Olağan Toplantısını Gerçekleştirdik.
Danışma Meclisi Toplantısı

Danışma Meclisi 12. Olağan Toplantısını Gerçekleştirdik.

KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri
Eğitim

KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri

Bağlantılar

  • SGK Teşvik Sorgulama
  • TÜRMOB
  • TÜRMOB KART
  • GELİR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
  • E-BİRLİK