Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru

Detay Bilgi

İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İçeren Genelgesi

Detay Bilgi

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detay Bilgi

Online Sınava Hazırlık Kurslarımız Başlıyor.

Detay Bilgi

27-29 Kasım 2020 tarihleri arasında Bağımsız Denetçiler İçin Toplam 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneği yıl sonuna kadar, Ücretsiz İzin Desteği ile İşten Çıkarma Yasağı ise 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Detay Bilgi

KGK Onaylı Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları Sanal Sınıflarda Başlıyor

Detay Bilgi

30 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında Bağımsız Denetçiler İçin 21 Kredilik Sürekli Eğitim Programı düzenlenecektir

Detay Bilgi

GİB e-Defter ve Berat Saklama Kullanıcı Kılavuzu Hk.

Detay Bilgi

SGK Yapım İşleri Asgari İşçilik Hesaplama Programı

Detay Bilgi

Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır

Detay Bilgi

26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” Olarak Değiştirildi

Detay Bilgi

520 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Detay Bilgi

Veri Siciline Kayıt (VERBİS) Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Detay Bilgi

HES Kodu Alma Zorunluluğu Hakkında Duyuru

Detay Bilgi

Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Başvuruları

Detay Bilgi

Mevduat Faizlerine Uygulanan Tevkifat Oranları Düşürülmüştür.

Detay Bilgi

Kooperatiflerin Genel Kurulları Hakkındaki Duyurumuz.

Detay Bilgi

MUH SGK’nın Verilmesinde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları

Detay Bilgi

Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

Detay Bilgi

Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Karlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama Uzatıldı

Detay Bilgi

YMM Sınav Duyurusu

5-14 Aralık 2020 (3.Dönem)

Detay Bilgi

SMMM Sınav Duyurusu

19-20 Aralık 2020 (3.Dönem)

Detay Bilgi

Eylül 2020 Staja Başlama Dönemi için staja başlama son tarihi 31.12.2020 olarak uygulanacaktır.

Detay Bilgi

26-27 Eylül 2020 (2.Dönem) SMMM Sınav Programı

Detay Bilgi

19-28 Eylül 2020 (2.Dönem) YMM Sınav Programı

Detay Bilgi

İşten Çıkarma yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.

Detay Bilgi

4447 Sayılı Kanun’un Geçici 26. Maddesi Kapsamında Uygulanan Prim Desteği

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatılmıştır.

(Eylül-Ekim ayları için)

Detay Bilgi

1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri için KDV Oranı %1 e İndirilmiştir.

Detay Bilgi

Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzninin Sona Ermesi ve Haftalık Normal Çalışma Düzenine Dönülmesi Halinde Uygulanacak Olan SGK Prim Desteğinin 35 Sayılı Genelgesi

Detay Bilgi

Servis Taşımacılığı işinde KDV'nin yıl sonuna kadar % 8 olarak uygulanacağı ile ilgili Mukteza

Detay Bilgi

Yıl Sonuna Kadar KDV Oranı % 8’e ve % 1’e İndirilen Mal ve Hizmet Listesi

Detay Bilgi

Ücretsiz İzin Desteği ve İşten Çıkarma Yasağı 17 Eylül 2020 tarihine uzatılmıştır.

Detay Bilgi

İşyeri Kiralarında Stopaj Kesintisi yıl sonuna kadar % 20’den % 10’a indirilmiştir.

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi bir ay daha (31 Ağustos 2020) uzatılmıştır

Detay Bilgi

VUK’nda İzaha Davet Müessesesinin detaylarını belirleyen 519 sıra nolu tebliğ yayınlanmıştır.

Detay Bilgi

7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detay Bilgi

Online Eğitim

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)

24 Temmuz Cuma Saat: 14:30

Detay Bilgi

Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem De Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir

Detay Bilgi

Mücbir Sebep Döneminde KDV İadesinin Yapılma Esasları

Detay Bilgi

2020 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi

Detay Bilgi

SGK Teşvikleri ve Teşvik Hesaplama Programı

Detay Bilgi
Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru
Bilirkişilik Daire Başkanlığı

Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru

İçişleri  Bakanlığının Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İçeren Genelgesi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İçeren Genelgesi

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
ESMMMO

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Online Sınava Hazırlık Kurslarımız Başlıyor.
ESMMMO

Online Sınava Hazırlık Kurslarımız Başlıyor.

KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri Kasım 2020
ESMMMO

KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri Kasım 2020

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı
Resmi Gazete

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı

KGK Onaylı Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları Sanal Sınıflarda Başlıyor
TÜRMOB

KGK Onaylı Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları Sanal Sınıflarda Başlıyor

KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri Ekim 2020
ESMMMO

KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri Ekim 2020

Etkinlikler Tüm Etkinlikler

SGK İl Müdürlüğünün Odamızı Ziyareti
Ziyaret

SGK İl Müdürlüğünün Odamızı Ziyareti

2020-2 Dönem Staj Bilgilendirme Toplantısı
ESMMMO

2020-2 Dönem Staj Bilgilendirme Toplantısı

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının Odamızı Ziyareti. Kasım 2020
ESMMMO

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığının Odamızı Ziyareti. Kasım 2020

TÜRMOB Genel Saymanı Mustafa Levent DEMİRÖZ ve Ankara önceki dönem Oda Başkanı Ali ŞAHİN odamızı ziyareti
ESMMMO

TÜRMOB Genel Saymanı Mustafa Levent DEMİRÖZ ve Ankara önceki dönem Oda Başkanı Ali ŞAHİN odamızı ziyareti

e-TÜRMOB Tanıtımı ve Eğitmen Toplantısı
ESMMMO

e-TÜRMOB Tanıtımı ve Eğitmen Toplantısı

İYİ Parti İl Başkanlığının Odamızı Ziyareti
ESMMMO

İYİ Parti İl Başkanlığının Odamızı Ziyareti

Oda Yönetim Kurulumuz Vergi Dairesi Başkanımız Ahmet ÇELİK'i Makamında Ziyaret Etti.
ESMMMO

Oda Yönetim Kurulumuz Vergi Dairesi Başkanımız Ahmet ÇELİK'i Makamında Ziyaret Etti.

Vergi Denetim Kurulu Bursa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığını Ziyaretimiz
ESMMMO

Vergi Denetim Kurulu Bursa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığını Ziyaretimiz

Bağlantılar

  • SGK Teşvik Sorgulama
  • TÜRMOB
  • TÜRMOB KART
  • GELİR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
  • E-BİRLİK