2019 Yılı Damga Vergisi Tutarları


ÖZET

63 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2019 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırıldı. 2019 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri (72,70 TL)

Kurumlar vergisi beyannameleri (97,10 TL)

Katma değer vergisi beyannameleri 

(48,00 TL)Muhtasar beyannameler (48,00 TL)

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) (48,00 TL)

Gümrük idarelerine verilen beyannameler (97,10 TL)

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (35,70 TL)

Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri (35,70 TL)

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (56,90 TL)

Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur.


İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/6) görüntülemek için tıklayınız.

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) görüntülemek için tıklayınız

  • Sosyal Medyada Paylaş