7103 Sayılı Kanunun Uygulanmasıyla İlgili 303 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği


- İhtiyaç fazlası elektrik enerjisinin satışında vergi muafiyeti

- Kadın hizmet erbabına sağlanan yardımlarda vergi muaafiyeti

- Hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirmesi ve istisnası

- İlave asgari geçim indirimi ilavesi 

11 Haziran 2018 Tarihli ve 30448 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Kanunun uygulanmasıyla ilgili 303 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğini görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş