7143 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair 405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı


•Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasında,

•Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesinde,

•Yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesinde

Başvuru süreleri 31 Mayıs 2019 tarihine uzatılmıştır.

30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayınlanan 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş