13. Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Gündem Duyurusu


13. Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Gündem Duyurusu

 

13. Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Gündem Duyurusu

 

13. Anadolu Odaları Platformu Toplantısı 06 Aralık 2013 Cuma günü  Odamız ev sahipliğinde yapılacaktır.

Toplantı gündeminde yer alan aşağıdaki konularda görüş ve önerilerinizi ve ayrıca mesleki olarak görüşülmesini istediğiniz konuları 30 Kasım 2013 tarihine kadar Oda sekretaryasına  veya mail  olarak (esmmmo@esmmmo.org ) bildirmeniz rica olunur.

 

A ) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının uygulanmasının görüşülmesi.

B ) 421 Seri nolu V.U.K  tebliği uyarınca E-fatura ile ilgili görüşler.

C ) T.B.M.M de görüşülmekte olan Gelir Vergisi Kanun taslağında yer alan Serbest Meslek konularının görüşülmesi.

D ) 2014 yılı defter tasdik aşamasında noterler birliğince istenilecek Sicil Tasdiknamelerinin görüşülmesi. 


  • Sosyal Medyada Paylaş