Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri


6770 sayılı Kanunun 28. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerinin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarının anılan maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31/10/2017 tarihine kadar ertelenmiştir.

İlgili SGK Duyurusuna aşağıdaki DOSYALAR bölümünden ulaşabilirsiniz.

  • Sosyal Medyada Paylaş