Ertelenen Primlerin Son Ödeme Tarihleri Hakkındaki SGK Duyurusu


T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü19.10.2017

BASIN AÇIKLAMASI


2016 yılında brüt asgari ücretin 1.273,50.-TL den 1.647,00.-TL ye artmasından dolayı işverenlerimiz üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak gayesiyle 2016 yılında asgari ücret desteği getirilmiş ve 2017 yılında da devam ettirilmiştir. Buna ilave olarak asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerimizin 2016 yılı Aralık ve 2017 yılı Ocak - Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesi ise kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir.

İlimizde ertelenen sigorta primlerinden;

2016 Aralık ayından 38.775.146,43 TL,

2017 Ocak ayından 43.293.813,49 TL,

2017 Şubat ayından 42.070.655,08 TL,

kalan alacağımız bulunmaktadır.

Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle, 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayinin sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

İşverenlerimizin başta asgari ücret desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim teşviklerinden yararlanmaları, prim borçlarının bulunmaması ve süresinde ödemesine bağlıdır.

Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler sebebiyle gecikme zammı ve cezası ile karşılaşmamak, işverenlerimizin hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim teşviklerinden mahrum kalmamaları ve bu hakların devamı için ertelenen ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresi gelmiştir.

Ertelenen sigorta primlerinin zamanında ödenmesi unutulmamalıdır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması açısından, belirtilen süreler içerisinde prim ödeme mükellefiyetlerini yerine getirmeleri önemle duyurulur.


   İbrahim KISA

   Sosyal Güvenlik İl Müdürü V.

  • Sosyal Medyada Paylaş