Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru


YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR HAKKINDA DUYURU

            426 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.

            466 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile de 426 nolu tebliğde değişiklik yapılarak, zorunluluğun başlangıç tarihi 2014 yılı Satış ve Gayri Safi İş Hasılatına bağlı olarak kademeli geçişe tabi tutulmuştur.

            İlgili tebliğe göre 2014 yılı Satışı ve Gayri Safi İş Hasılat tutarı 150.000. -  TL üzerinde olan işletmeler Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarını alıp kullanmaya başlamışlardır.

            VUK 473 nolu tebliğ ile de 2014 Yılı Satış veya Gayri Safi iş hasılatı 150.000. -  TL den az olan işletmelerde zorunluluğun başlangıç tarihi 01.01.2018’ e uzatılmıştır.

            Fakat 01.01.2015  - 31.12.2015 tarihleri arasında yeni işe başlayıp eski tip Ödeme Kaydedici Cihaz almış olan işletmelerin Cihazlarını  01.01.2017 tarihine kadar yenisi ile değiştirmeleri zorunludur.

            Saygılarımızla;

            ESMMMO Yönetim Kurulu

  • Sosyal Medyada Paylaş