25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Tebliğler


25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Tebliğler

Katma Değer Vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ. (Seri No:4)

 (Kdv iade sınırının arttırılmasıyla ilgili)

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No:460 ) 

( Vergi Usul Kanununda had ve tutarları arttıran tebliğ-defter tutma hadleri fatura kullanma mecburiyeti , doğrudan gider yazılacak gelirbaş hadleri ve cezalar)

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No:462 ) 

( Hava yolu ile yolcu taşımacılığı yapanlarda e-bilet uygulaması )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No:463 ) 

Sinema , tiyatro , konser , spor müsabakası vb. etkinliklerde  e-bilet uygulaması )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No:465 ) 

( YN ÖKC lerin kaydı kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine dair usul ve esaslar )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:454)nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No:461)

( e-fatura kullanıcılarının ihracat işlemlerinde e-fatura kullanma başlangıcının uzatılması ile ilgili )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No:466)

( YN ÖKC lerin kullanma mecburiyetinin başlama tarihinin uzatılması ile ilgili )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:333)nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Sıra No:458)

  ( Bazı amortisman oranlarında değişiklik yapılması ile ilgili )

 İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:59 )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ( Seri No:12 )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:47 )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:67 )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği ( Seri No:75 )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği ( Seri No:290 )

(Gelir Vergisi Kanununda bazı had ve tutarların arttırılması ile ilgili )

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:46)

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş