5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /40


5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /40

05/04/2016 tarihli ve KVK-40/2016-2 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; sermaye artırımında indirim uygulamasıyla ilgili olarak 2015 hesap dönemine ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan % 14,65 (yüzde ondört virgül altmışbeş) oranı dikkate alınacaktır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş