Pratik Bilgiler

16 Yaşından Büyükler için (01.01.2016 – 31.12.2016) :  1.647,00 TL

1 Çocuk ise 300 TL

2 Çocuk ise 400 TL

3 Çocuk ise 600 TL

2016 Yılı Emzirme Ödeneği : 122,00 TL

Adana – Ankara – Antalya – Bursa – Diyarbakır – Erzurum – Eskişehir – Hatay – Gaziantep – Mersin – İstanbul – İzmir – Kayseri – Kocaeli – Konya – Sakarya – Samsun

Çıraklara Ödenecek Ücret ve Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Prime Esas Kazançları (01.01.2016 – 31.12.2016) : 823,50 TL

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar : 900,00

Fatura Kullanma Mecburiyeti 900,00

Gelir Vergisi Mükelleflerinde (2006 I. Dönemden itibaren) : 15

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde (2006 II. Dönemden itibaren) : 20

12.600 TL’ye kadar: %15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası: %20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL fazlası: %27

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL fazlası: %35

12.600 TL’ye kadar: %15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası: %20

110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası: %27

110.000 TL’den fazlasının  110.000 TL’si için 26.970 TL, fazlası: %35

Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için  : 2 hafta

Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için  : 4 hafta

Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için  : 6 hafta

Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için  : 8 hafta

İşçi Payı: 1

İşveren Payı: 2

Devlet Payı: 1

Kiralarda stopaj (01.01.2007 den itibaren) : % 20

Tahakkuktan Vazgeçme : 24,00 TL

01.01.2016 Tarihinden İtibaren : % 07,59

Perakende Satış Fişi ve Yazar Kasa Fişi Düzenleme Sınırı : 900

Kanun No: 6552
Kabul Tarihi: 10 Eylül 2014

MADDE 5 – 4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır."

Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)  14 Gün
Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara  20 Gün
Hizmet süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 yıl ve daha fazla olanlar  26 Gün
Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi   En az 20 Gün