KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 23 Nolu Tebliğ


Bu Tebliğ ile 7104 sayılı Kanunla 3065 sayılı KDV Kanununda yapılan düzenlemelere ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. 

Ayrıca, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade talep süresi, tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talep süresi ve kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talep sürelerine yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır.

(Diğer değişikliklerle ilgili açıklayıcı bilgiler kısa bir süre içerisinde yüklenecektir.)

15  Şubat 2019 tarihli ve 30687 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23) i görüntülemek için tıklayınız

  • Sosyal Medyada Paylaş