Şubat – Nisan Arası İlave Olarak İşe Alınan Sigortalıların Ücret ve Prim Teşvikleriyle İlgili 2019-7 Sayılı SGK Genelgesi


ÖZET:

01/02/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanlar için;

• İlave olarak işe alınan sigortalıların prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ücret desteği,

• İlave olarak işe alınan sigortalıların çalıştığı işyerinin imalat sektöründe veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82.maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar prim desteği,

• İlave olarak işe alınan sigortalıların diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, 5510 sayılı Kanunun 82.maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar prim desteği, sağlanmaktadır.

21 Mart 2019 tarihli 2019-7 sayılı SGK Genelgesini görüntülemek için tıklayınız.

7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu görüntülemek için tıklayınız.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/72) görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş