Turizm Payı Beyannamesi


15/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ve bu kanuna bağlı 02 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile bazı işletmeler için yeni bir vergi ve yeni bir elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğu getirilmiştir.

Konaklama tesisleri ve Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinin gelirleri üzerinden Binde 7,5, Seyahat acentalarının gelirleri üzerinden ise On Binde 7,5 Turizm Payı, Gelir Vergisi mükellefleri için 3 aylık, Kurumlar Vergisi Mükellefleri içinse Aylık dönemlerde beyan edilip ödenecektir.
Beyanlar ilgili dönemleri takip eden ayın son günü vergi dairesine elektronik ortamda yapılacak ve beyan edilen turizm payının aynı süre içerisinde ödenecektir. Beyan edilecek tutar olmasa da boş beyan verilecektir.

Turizm Payı Beyannamesi vermek zorunda olanlar 18 Kasım tarihine kadar mükellefiyet tesisini, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine yapabileceklerdir.

Beyanname verme yükümlülüğünün sona ermesi halinde ise 1 ay içinde vergi dairesine bildirim yapılacaktır.

Kurumlar vergisi mükellefleri Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini bu ayın sonuna kadar

Gelir Vergisi Mükellefleri ise Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini Ocak/2020 sonuna kadar beyan etmeleri gerekmektedir.

Neşet ERTOY
Eskişehir SMMM Odası Başkanı

Turizm Payı Beyanname Uygulaması BDP programına eklenmiş olup, başvuru paneli İnteraktif Vergi Dairesi üzerinde aktif hale getirilmiştir.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/167) görüntülemek için tıklayınız

Turizm Payı Beyannemesi ile ilgili Usül ve Esalar (İSMMMO) görüntülemek için tıklayınız

İlgili Kanuna ulaşmak için tıklayınız.
İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.  

  • Sosyal Medyada Paylaş