Yatırım Teşvik Belgeli İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İadesine 2020 de 2021’de de Devam Edilecektir.


Her bir bölgede uygulanmak için, Teşvik Belgeli Yatırımlarda, Yatırıma Katkı Oranına 15 puan ilave edilmiştir. Yatırım Teşvik Belgeli inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesine 2020 ve 2021’de de devam edilecektir.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)

30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararını görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş