Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteğinin Usul Ve Esasları Tebliği.


17 Şubat 2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

- Destekten, 2019 ve önceki yıllarda işe başlayan ve 27/01/2021 tarihi itibarı ile faal olan Yiyecek İçecek Hizmeti faaliyetinde bulunan KDV Mükellefi olan işletmeler yararlanacaktır.

- Destekten yararlanacak işletmenin, 2019 yılı cirosu 3 Milyon altında olması ve 2020 cirosunun  bir önceki yılın cirosuna göre  % 50 den fazla azalmış olması gerekiyor.

- Cironun hesabında KDV Beyanlarındaki “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel” dikkate alınacaktır.

- Destek, 2020 yılında 2019’a göre azalan cironun %3’ü oranında verilecektir. (2.000.TL’den az 40.000.-TL’den fazla olamayacaktır.)

- Daha önce Esnaf ve Sanatkarlara sağlanan 3.000.TL destekten yararlananlar gerçek kişilerin yararlanmış olduğu tutarlar bu destekten mahsup edilecektir.

- Başvurular www.turkiye.gov.tr  internet adresi üzerinden ve duyurular Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılacaktır.

  • Sosyal Medyada Paylaş