2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak Belirlendi30 Kasım 2018 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30611

TEBLİĞ

     Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 503)


     Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
     Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.
     Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
     Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
     Tebliğ olunur.30 Kasım 2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili tebliği görüntülemek için tıklayınız.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2018/187) görüntülemek için tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş