2020 Yılı TÜRMOB Sınav TakvimiNOTLAR:

1. Yeni koronovirüs salgını kapsamında alınabilecek tedbirler ve öngörülemeyen başka durumların meydana gelmesi halinde sınav yeri ve tarihleri TÜRMOB tarafından değiştirilebilir. İlgililerin takvim bilgilerindeki güncellemeleri kontrol etmeleri önerilmektedir.

2. İlk kez YMM Sınav başvurusunda bulunacak adayların, ilk başvurular için yukarıda belirlenen tarih itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

3. İlk kez SMMM ve C Grubu Sınav başvurusunda bulunacak adayların; ilk başvurular için yukarıda belirlenen tarihler itibariyle staj ve stajdan sayılan kurslarının fiilen tamamlanmış olması, staj bitirme belgeleri ve kurs tamamlama belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

4. SMMM ve YMM Sınavlarında; Sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan,6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin 2020 yılı sınav takvimi ile "ilk başvurular" için yukarıda belirlenen tarihler arasında "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak bağlı oldukları SMMM odasına başvuru yapmaları gerekmektedir.


  • Sosyal Medyada Paylaş