7143 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 2nci Maddenin Uygulamasına Dair Tebliğ Yayımlandı


ÖZET

   Tebliğde yapılan açıklamalar, vergi daireleri ile il özel idareleri ile belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait olan ve 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkindir.

   7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken borçlarını süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenlere, 28/2/2019 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.

   2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 28/2/2019 tarihine (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. Bunun için ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır. Uzayan ödeme süresi için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

   2019 yılı Şubat ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik söz konusu değildir. Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerini ihlal eden mükelleflerce artırıma ilişkin olarak tahakkuk eden vergilerin Kanunun geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde,

   — Matrah/vergi artırımına ilişkin başvuru süresinin sonuna kadar(31 Ağustos 2018) matrah artırımında bulunmuş olmaları kaydıyla 18/5/2018 tarihinden önce başlanmış ve 31/7/2018 tarihine kadar sonuçlandırılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerinde, matrah artımı hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle yapılan ikmalen, re’sen ve idarece tarhiyatlar ile 

   — Matrah/vergi artırımı şartlarının ihlal edilmesinden sonra başlanılan vergi incelemesi ve takdir işlemleri sonucunda yapılan ikmalen, re’sen ve idarece tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip ve tahsil işlemlerine devam edilmeyecek ve tahsil edilmiş tutarlar matrah artırımı nedeniyle hesaplanan vergiye mahsup edilecek olup kalan tutar bulunması halinde mükellefe red ve iade edilecektir.

   Geçici 2’nci madde, Kanundan yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara yeni bir başvuru hakkı vermediğinden, süresinde başvuruda bulunmayan borçluların Kanundan yararlanma imkânı bulunmamaktadır.

   İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/22) görüntülemek için tıklayınız.

   5 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 Sayılı Kanun 5 Seri Nolu Genel Tebliğini görüntülemek için tıklayınız. 


  • Sosyal Medyada Paylaş