Oda TV

Kurumlar Vergisi Beyanında Dikkat Edilmesi Gereken Özellikli Durumlar Eğitim Semineri Video
Özellikli Dönem Sonu İşlemleri Güncel Vergi Uygulamaları ve Vergi Teşvikleri
Güncel e-Uygulamalar Eğitim Semineri
Hukuki ve Mali Boyutları ile Konkordato Konulu Eğitim Semineri
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Eğitim Semineri
KDV Kanununda Yapılan Değişikliler Eğitim Semineri
Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası Eğitim Semineri
Gelir Vergisi Beyannamesinde Yol Haritası Eğitim Semineri
Tüm Yönleriyle Defter Beyan Sistemi Eğitim Semineri
Güncel e-Uygulamalar Konulu Eğitim Semineri
Güncel Vergi Uygulamaları Eğitim Semineri
Güncel İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları Semineri
Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Vergi ve SGK Prim Borçlarının 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması
Beden Dili Konulu Atölye Çalışması
Adli Muhasebe Uygulamaları ve Hile Denetimi Semineri
İşyerinde Mobbing Konulu Atölye Çalışması
Vergi İncelemelerine Konu Olan Beyanname ve Mali Tablo Hataları
Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Genel Kurullar Konulu Eğitim Semineri
2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşvikleri
Zaman Yönetimi Atölye Çalışması
Sermaye Şirketlerinde Mali Analiz - Riskin Erken Teşhisi ve Yapılması Gerkenler
Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Özellikli Konular ve Dönemsonu İşlemleri
KDV Uygulamaları semineri
e-Uygulamalar semineri
Yapılandırma ve Matrah Artırımı Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Bölüm -1 6736 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırma ve Matrah Artırımı Semineri
Bölüm -2 6736 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırma ve Matrah Artırımı Semineri
25 Yıl Sertifika Dağıtım Töreni ve Yemek Etkinliğimiz
29 01 2015 e Birlik eğitimi
26-02-2015 Panel
10 03 2015 Ruhsat Dağıtım Töreni
Atölye Çalışmaları Dönemsonu İşlemleri
Atölye Çalışmaları İnşaat Muhasebesi
1 Mart Muhasebe Haftası Etkinliğimiz
ESMMMO Başkanı S. İlker Özokcu Basın Açıklaması 18.12.2013 . Esmmmo Esmmmo
1 - 7 Mart Muhasebe Haftası Etkinlikleri