Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2 ye Çıkarılmıştır.


6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 19/10/2010 tarihinden bu yana aylık % 1,4 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, %2’ye çıkarıldı.

Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanununun

112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı”

370’nci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı”

371’inci maddesine göreuygulanan“pişmanlık zammı oranı”da aylık % 2 ye çıkmış oldu.

Buna göre gecikme zammı, gecikme faizi, izahat zammı ve pişmanlık zammı oranları yıllık bazda % 24 olmuştur.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2018/151) görüntülemek için tıklayınız.

5 Eylül 2018 Tarihli ve 30526 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş