Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.


31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

https://www.gib.gov.tr/node/152689


  • Sosyal Medyada Paylaş