Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Tutarlar 2019 Yılı İçin Arttırıldı


ÖZET

305 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2019 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar belirlendi.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/9) görüntülemek için tıklayınız.

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305) ni görüntülemek için tıklayınız

  • Sosyal Medyada Paylaş