İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar


COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alman tedbirler kapsamında;bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

22 Mart 2020 tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlan 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nı görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş