Meslek Mensuplarımıza ve Mükelleflere Bazı Mali Konularda Hatırlatmalar.


MESLEK MENSUPLARIMIZA  VE MÜKELLEFLERE BAZI MALİ KONULARDA HATIRLATMALAR


 • SONA EREN VE DEVAM EDEN KDV VE ÖTV  İNDİRİMLERİ


Mobilya ve Ticari araçlardaki KDV  indirimi 30.06.2019 tarihinde sona erdi.

Daha önce başlatılan Mobilya ve Ticari Araçlardaki KDV indirimi 21 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Mobilyada yüzde 8’e, Ticari araçların tesliminde ise yüzde 1’e çekilen KDV indirimlerinin süresi tekrar uzatılmayıp sona erdi. 01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Mobilya ve Ticari Araç satışlarında KDV oranı eskisi gibi yüzde 18 olarak uygulanmaya başlayacak.  

Binek Araçlar ve Beyaz Eşyadaki ÖTV  indirimi de sona erdi.

Motor hacmi 1600 cc’nin altında kalan otomobillerdeki 15 puanlık ÖTV indirimi ile, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan; klima, buzdolabı, su ısıtıcısı, termosifon, çamaşır yıkama ve kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi ve elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan yüzde 6,7 oranındaki ÖTV indirimleri de 30 Haziran 2019 tarihi itibarı ile son buldu.

Konut ve İşyeri teslimlerindeki KDV  indirimi ile Tapu Harçlarındaki indirim ise 31.12.2019 tarihine kadar devam  edecek.

Konut ve İşyerleri teslimlerinde KDV oranı, 30 Nisan 2018 ve 5 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile yüzde 8’e indirilmiş ve 843 Sayılı Kararın 2’nci maddesi ile indirimli oran uygulaması 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu karar ile Konut ve İşyeri satışlarında yıl sonuna kadar indirimli oran uygulanmaya devam edecektir.

Aynı karar ile Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oranda yıl sonuna kadar uygulanmaya devam edecek.


 • GECİKME ZAMMI  ORANI DEĞİŞTİ

29 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5’e yükseltilmiştir. Karar ile süresi içerisinde ödenmeyen Amme Alacağının ödenmeyen kısmına 01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aylık % 2.5 Gecikme Zammı işletilecektir. Önceki oran % 2’idi.


 • İMAR BARIŞI ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Almak Üzere Başvuruda Bulunmuş Olanların Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi 01 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile en az % 25’ini 31.07.2019 tarihine kadar ödemek ve geri kalanı takip eden aylarda eşit taksitlerle % 2 artırarak her ayın 1. inde ödemek koşuluyla 31.12.2019 a kadar uzatılmıştır.


 • e-UYGULAMALARIN BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında 15 Nisan 2019 tarihinde güncellenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağına göre;

 • 2018 veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin, e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçiş 1.1.2020 tarihinde ve yine
 • e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, tüm serbest meslek erbapları için 1/1/2020 tarihinden
 • itibaren zorunlu hale getirilmesi düşünülmektedir.


 • 2019 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI (2 TEMMUZ-20 TEMMUZ  ARASI)

 

5604 sayılı kanun ile her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden (02 Temmuz 2019) başlamaktadır.


MALİ TATİL NEDENİ İLE BEYAN VE ÖDEME  TARİHLERİ TAKVİMİ

BEYANNAME/BİLDİRGE ÇEŞİDİ           SON BEYAN GÜNÜ                   SON ÖDEME GÜNÜ 

Muhtasar Beyanı                                          26/07/2019                                        26/07/2019

Katma Değer Vergisi Beyanı                       26/07/2019                                        26/07/2019

Sürekli Damga Vergisinin Beyanı               26/07/2019                                        26/07/2019

SGK Aylık Bildirgesi                                      25/07/2019                                        31/07/2019


 • 2018 YILI YEVMİYE DEFTERLERİ KAPANIŞ TASDİKİ


Türk  Ticaret  Kanunu’na göre 2018 yılında  fiziki  ortamda  tutulan yevmiye defterlerinin,         (30 Haziran 2019 Pazar gününe denk geldiği için) 1 Temmuz 2019 Pazartesi  (Bugün) gününe kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir.


 • MUH - SGK UYGULAMASININ BAŞLAMASI


Halen pilot il olarak Amasya, Bartın, Çankırı ve Kırşehir’de uygulanan Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi (MUH - SGK) uygulamasının bir uzatma söz konusu olmadığı takdirde Temmuz dönemine ait Muhtasar Beyanname ve yine aynı döneme ait SGK Aylık Prim Bildirgesini kapsamak üzere 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tüm Türkiye genelinde uygulamaya başlanacaktır.

Neşet ERTOY

Eskişehir SMMM Odası Başkanı

                                                                                                               

 • Sosyal Medyada Paylaş