Pilot İller Dışında MUH-SGK Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelenmiştir.


4 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31089

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (SIRA NO: 8)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde,”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/2/2017

29983

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/12/2017

30277

2-

29/5/2018

30435

3-

27/10/2018

30578

4-

27/7/2019

30844

5-

9/2/2020

310344 Nisan 2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ilgili Tebliği görüntülemek için tıklayınız

 

  • Sosyal Medyada Paylaş