2019 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları


2019 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 50 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2019/15) görüntülemek için tıklayınız.

31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) ni görüntülemek için tıklayınız

  • Sosyal Medyada Paylaş