65 Yaş ve Üstünde Olanlar veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar ile Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler İçin Mücbir Sebep Hali Sona Erdi


VUK Genel Tebliği 518’e göre 22/3/2020 tarihinden itibaren mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen kronik rahatsızlığı bulunan mükellefler ve meslek mensuplarının mücbir sebep halleri 26 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 528 sayılı tebliğ ile sona erdirilmiştir.

Meslek Mensuplarının kronik rahatsızlığı nedeniyle pandemi dönemindeki vermemiş oldukları beyanları ve ödemelerini 15 gün içerisinde yapmaları gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)'i görüntülemek için tıklayınız.

TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2021/131 ) görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş